Visie 2

Visie

We gaan nooit voor korte termijn gewin maar we richten ons in alles wat we doen op een duurzame relatie met duurzame resultaten.

Voor BCP Bouw is een opdrachtgever vooral een partner, iemand met wie we een gezamenlijk doel nastreven. Gelijkwaardigheid en respect in de samenwerking is daarbij essentieel.

“Alleen vandaag maak je waar wat je eerder hebt beloofd”. Zeker als het gaat om veiligheid, gezondheid en welzijn. Respect voor mens en milieu zien we niet als een opgedrongen verplichting van de wet maar als een noodzakelijke koers voor de toekomst.

Vanuit ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid werken we dagelijks aan nieuwe duurzame oplossingen. Vele voor- en nadelen worden tegenover en naast elkaar gezet. Dat doen we om uiteindelijk te komen tot een keuze waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast, waarbij we de juiste bouwfysische eigenschappen behalen en het architectonische aspect behouden blijft.