Nieuwbouw IKC Klimboom te Arnhem

Na een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure is de nieuwbouw van de IKC (Integraal Kindcentrum) de Klimboom in Arnhem aan BCP Bouw gegund.

Het nieuwe kindcentrum zal bestaan uit een basisschool met modern, toekomstgericht onderwijs,  peutergroep de Wildebras (SPA) en buitenschoolse opvang Het Ruimteschip (SKAR). De school komt naast het nieuwe gebouw van Basisschool De Kringloop. De twee scholen worden straks met elkaar verbonden. De start van de bouw zal medio april 2019 zijn. De oplevering is gepland april 2020.